Hot-line: 0913 14.17.33

290/7 Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM

Mon - Sat 8.00 - 18.00 Sunday CLOSED

0
  • No products in the cart.
Top
Hifiparts.net / Type of Products / Coil – Cuộn cảm

Hifiparts.net cung cấp 1 số dòng cuộn cảm của JANTZEN AUDIOMUNDORF

  • JANTZEN AUDIO  

Cuộn cảm WAX COIL 12/14/10 AWG – Đồng lá WAX

Cuộn cảm CROSS COIL 12/14/16 AWG  – Đồng lá

  • MUNDORF

Cuộn cảm CFC Mundorf

Cuộn cảm Zero Omh Mundorf

Hiện nay chúng tôi chỉ lưu kho sẵn :

Jantzen CrossCoil 0.16mH/ 16AWG,  x 300k / Cuộn

Jantzen CrossCoil 0.33mH/ 16 AWG,  x 400k/ Cuộn

Jantzen P-Core 0.4mH/ 16AWG.

Ngoài ra, do số lượng và chủng loại cuộn cảm quá nhiều. Chúng tôi không thể lưu kho hết được mà chỉ có thể cung cấp dưới dạng Pre-order.Hàng chỉ được đặt khi có nhu cầu cụ thể từ khách hàng.

Facebook Comments