Shop xin thông báo từ 1.8.2020 , chúng tôi sẽ chính thức ngừng kinh doanh các sản phẩm của Jensen Capacitor. Những sản phẩm mới sẽ sớm được bổ xung để thay thế cho Jensen.