Hiện nay shop đã ngưng kinh doanh các sản phẩm tụ của Jensen Capacitors. Chúng tôi sẽ sớm bổ xung các phẩm thay thế.