Dây Jupiter Silver 5N / vỏ Cotton 20AWG

Giá: 850,000

Còn hàng

Dây Jupiter Silver 5N / vỏ Cotton 20AWG

Giá: 850,000