Dây Jupiter Silver 5N / vỏ Cotton 23AWG

Giá: 550,000

Còn hàng

Dây Jupiter Silver 5N / vỏ Cotton 23AWG

Giá: 550,000