Takman REX 1W

Giá: 18,000

Đơn giá tính theo đơn vị : 01 cái

Trở Takman REX là là điện trở carbon film, được sản xuất tại Nhật Bản. Chất lượng ổn định, cấu trúc ổn định. Dòng sản phẩm tốt cho DIY audio.

Takman REX 1W