Takman REY 0.5W

Giá: 15,000

Đơn giá tính theo đơn vị : 01 cái

Trở Takman REY là là điện trở metal Film cho độ sai số nhỏ và ảnh hưởng bởi nhiệt thấp, được sản xuất tại Nhật Bản. Chất lượng ổn định, cấu trúc ổn định. Dòng sản phẩm tốt cho DIY audio.

Takman REY 0.5W