EDCOR CXC125-10H-200mA

Giá: 2,400,000

Đơn giá theo số lượng 01 cái.

Choke Edcor CXC125- 10H at 200mA DC choke.

Made in USA

 

 

Còn hàng

EDCOR CXC125-10H-200mA

Giá: 2,400,000