EDCOR LVP6.3-1.5-230.

Giá: 1,000,000

Đơn giá theo số lượng 01 cái

  • Biến áp Edcor volt thấp :
    • Biến áp Edcor volt thấp :6.3V (3.15-0-3.15) at 1.5A center tapped. Chuyên dùng cho mục đích đốt tim để đạt được chất lượng cao nhất. Tách biệt hoàn toàn với cao áp.

    Made in USA

 

 

 

 

Còn hàng

EDCOR LVP6.3-1.5-230.

Giá: 1,000,000