TPC Matcher 15K:10K

Giá: 1,100,000

Đơn giá tính theo số lượng : 1 cặp/ 2 cái

Balanced or unbalanced to balanced or unbalanced transformer on a printed circuit board.

MADE IN USA

Còn hàng

TPC Matcher 15K:10K

Giá: 1,100,000

Danh mục: Từ khóa: ,