Tụ CE Manufacturing 20/20/20/30uf – 525V

Giá: 1,200,000

  •  Tụ CE Manufacturing sản xuất tại USA , được sản xuất trên dây truyền của Mallory – 1 dòng tụ rất phổ biến trong những ampli cổ điển của US. Sản phẩm thay thế gần như chính xác các tụ hiện hữu. Trên thế giới hiện nay duy nhất CE sản xuất tụ dạng này.
  • 30/20/20/20uF 525VDC Electrolytic. Sử dụng  Dyanaco ST-70 Amplifiers.
  • 1 ⅜”D X 3 ½”H.

Còn hàng

Tụ CE Manufacturing 20/20/20/30uf – 525V

Giá: 1,200,000