WBT

Audio Connector hàng đầu  thế giới. Đỉnh cao kỹ thuật Đức

Cọc Loa WBT – 0763

WBT-0763  — Giá : 2.900.000 ( Bộ 4 cái)

Cọc Loa WBT – 0765

WBT-0765  – Giá : 3.200.000 ( Bộ 4 cái)

Cọc Loa WBT 0730.01

-WBT-0730.01- Giá: 4.400.000 / (bộ 4 cái)

Cọc Loa WBT 0730.11 Signature

-WBT-0730.11 Signature – Giá: 5.900.000 (bộ 4 cái)

Cọc Loa WBT 0702.01

– WBT – 0702.01   -Giá: 6.300.000 / (Bộ 4 cái)

Cọc Loa WBT 0702.12

– WBT – 0702.12   -Giá: 8.800.000 / (Bộ 4 cái)

Jack RCA WBT 0210 Cu MS

– WBT – 0210 Cu MS –  Giá: 1.550.000 / (Bộ 2 cái)

Jack RCA WBT 0201 Classic

– WBT – 0201 Classic  –   Giá: 2.150.000/(Bộ 2 cái)

Jack RCA WBT 0244 Classic

– WBT – 0244    -Giá: 1.600.000 / (Bộ 2 cái)

Jack RCA WBT 0210 AG MS

– WBT – 0210 Ag Ms   -Giá: 2.750.000 / (Bộ 2 cái)

Càng cua WBT 0681 Cu

– WBT – 0681 Cu   -Giá: 2.600.000 / (Bộ 4 cái)

Càng cua WBT 0681 Ag

– WBT – 0681 Ag   -Giá: 5.650.000 / (Bộ 4 cái)

Càng cua WBT 0610 Cu

– WBT – 0610 Cu   -Giá: 2.700.000 / (Bộ 4 cái)

Càng cua WBT 0610 Cu

– WBT – 0610 Ag   -Giá 5.150.000 / (Bộ 4 cái)

Thiếc hàn WBT 0805 – 42gr 3.8% Ag

– WBT – 0805   -Giá 800.000 / (cuộn 42gr)