Lowther Supravox V - CAP Duelund Mundorf ETI Research Jantzen Sparkos lab Burson Audio ELMA Lundahl Transformer ISO Transformer Cardas Audio SoTM Audio Wattson audio CMC WATTAGE acrolink Neotech cable wbt Bóng đèn các loại các loại cable hoàn thiện Phụ kiện khác

1. Duelund Audio

Là hãng sản xuất lớn đến từ Đan Mạch, với nhiều sản phầm chất lượng cao mà điển hình là tụ và cable, chúng tôi có mọi sản phẩm của Duelund Audio

Duelund Cast AG – Đỉnh cao của mọi đỉnh cao

DUELUND CAST Ag 0.1uF 630V — Giá : 4600 k
DUELUND CAST Ag 0.22uF 630V — Giá : 7500 k
DUELUND CAST Ag 0.47uF 630V — Giá : 18000 k

Duelund Cast Cu/Ag – Kết hợp giữa Copper/Silver

DUELUND CAST Hybrid Cu/Ag 0.1uF 630V  — Giá: 1900 k
DUELUND CAST Hybrid Cu/Ag 0.22uF 630V — Giá : 2100 k
DUELUND CAST Hybrid Cu/Ag 0.33uF 630V — Giá : 2300 k
DUELUND CAST Hybrid Cu/Ag 0.47uF 630V — Giá : 2500 k

Duelund Cast Cu/Sn – Foil Đồng mạ thiếc

DUELUND CAST Hybrid Cu/Sn 0.1uF 630V — Giá : 1150 k
DUELUND CAST Hybrid Cu/Sn 0.22uF 630V — Giá : 1700 k
DUELUND CAST Hybrid Cu/Sn 0.33uF 630V — Giá : 1900 k
DUELUND CAST Hybrid Cu/Sn 0.47uF 630V — Giá : 2100 k

Duelund Cast Cu – Foil Đồng

DUELUND CAST Pure Cu 0.1uF 630V — Giá : 950 k
DUELUND CAST Pure Cu 0.22uF 630V — Giá :1200 k
DUELUND CAST Pure Cu 0.33uF 630V — Giá :1400 k
DUELUND CAST Pure Cu 0.47uF 630V — Giá :1600 k
DUELUND CAST Pure Cu 1.0uF 630V — Giá : 3100 k

Duelund JDM Copper

Tụ Duelund JDM 0.1uf 600V — Giá: 600k
Tụ Duelund JDM 0.22uf 600V — Giá: 700k
Tụ Duelund JDM 0.33uf 600V — Giá: 800k
Tụ Duelund JDM 0.47uf 600V — Giá: 950k

Duelund VFS BLACK SERIES

-Duelund VFS BLACK series 1uF /100V – Giá: 4.0tr / cái
-Duelund VFS BLACK series 2.2uF /100V – Giá: 5.3tr / cái
-Duelund VFS BLACK series 3.9uF /100V – Giá: 7.0tr / cái
-Duelund VFS BLACK series 6.8uF /100V – Giá: 10 tr / cái
-Duelund VFS BLACK series 8.2uF /100V – Giá: 12.5tr / cái
-Duelund VFS BLACK series 10uF /100V – Giá: 14.5tr / cái

Duelund VFS CAST FLAT

-Duelund VFS Cast 1uF /100V – Giá: 4.1tr / cái
-Duelund VFS Cast 1.5uF /100V – Giá: 4.6tr / cái
-Duelund VFS Cast 2.2uF /100V – Giá: 5.3tr / cái
-Duelund VFS Cast 2.7uF /100V – Giá: 6.0tr / cái
-Duelund VFS Cast 3.3uF /100V – Giá: 6.5tr / cái
-Duelund VFS Cast 3.9uF /100V – Giá: 7.0tr / cái
-Duelund VFS Cast 4.7uF /100V -Giá: 7.5tr / cái
-Duelund VFS Cast 5.6uF/100V – Giá: 11.0tr / cái
-Duelund VFS Cast 6.8uF /100V – Giá:11.5tr / cái
-Duelund VFS Cast 8.2uF /100V – Giá: 12.5tr/cái
-Duelund VFS Cast 10uF /100V – Giá: 14.5tr / cái

Duelund CAST PP 250V

– Duelund CAST PP 1uF 250V giá 550k
– Duelund CAST PP 1.5uF 250V giá 600k
– Duelund CAST PP 2.2uF 250V giá 650k
– Duelund CAST PP 2.7uf 250V —giá: 700k
– Duelund CAST PP 3.3uF 250V giá 800k
– Duelund CAST PP 3.9uF 250V giá 900k
– Duelund CAST PP 4.7uF 250V giá 1000k
– Duelund CAST PP 5.6uF 250V giá 1100k
– Duelund CAST PP 6.8uF 250V giá 1200k
– Duelund CAST PP 8.2uF 250V giá: 1.350k
– Duelund CAST PP 10uF 250V giá 1500k
– Duelund CAST PP 15uF 250V giá 1750k
– Duelund CAST PP 22uF 250V giá 1800k

Duelund Cast SILVER/ GRAPHITE

*Điện trở Duelund Cast SILVER/ GRAPHITE .Giá:600k/ cái
Có sẵn các giá trị : 1R, 2.2R, 3.3R, 4.7R, 6.8R, 8.2R. 10R, 12R, 15R, 22R, 33R, 47R

Dây Copper Tinned Duelund DCA16GA Silk in Oil — Giá : 300K/ mét