JANTZEN AUDIO

Những sản phẩm của Jantzen Audio thương hiệu từ Đan Mạch, được sản xuất tại Poland . Hifiparts.net đã phân phối Jantzen Audio từ năm 2015.

JANTZEN ALUMEN Z- CAP

Jantzen Alumen Z-Cap 1.0uf 800V –Giá: 760.000 VND
Jantzen Alumen Z-Cap 1.5uf 800V –Giá: 930.000 VND
Jantzen Alumen Z-Cap 2.2uf 800V –Giá:1.040.000 VND
Jantzen Alumen Z-Cap 2.7uf 800V –Giá:1.100.000 VND
Jantzen Alumen Z-Cap 3.3uf 800V –Giá:1.200.000 VND
Jantzen Alumen Z-Cap 3.9uf 800V –Giá:1.250.000 VND
Jantzen Alumen Z-Cap 4.7uf 800V –Giá:1.420.000 VND
Jantzen Alumen Z-Cap 5.6uf 800V –Giá:1.525.000 VND
Jantzen Alumen Z-Cap 6.8uf 800V –Giá:1.750.000 VND
Jantzen Alumen Z-Cap 8.2uf 800V –Giá:1.960.000 VND
Jantzen Alumen Z-Cap 10uf 800V — Giá: 2.500.000 VND

JANTZEN SILVER Z-CAP

Jantzen Silver Z-Cap 1.0uf 800V — Giá: 570.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 1.5uf 800V — Giá: 630.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 2.2uf 800V — Giá: 670.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 2.7uf 800V — Giá: 750.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 3.3uf 800V — Giá: 760.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 3.9uf 800V — Giá: 870.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 4.7uf 800V — Giá: 890.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 5.6uf 800V — Giá: 920.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 6.8uf 800V — Giá: 970.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 8.2uf 800V — Giá:1.050.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 10uf 800V — Giá: 1.350.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 12uf 800V — Giá: 1.650.000 VND
Jantzen Silver Z-Cap 15uf 800V — Giá: 1.850.000 VND

JANTZEN SUPERIOR Z-CAP

– Jantzen superior – Z cap 0.1uF/1200V —-Giá :240.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 0.22uF/1200V —Giá :270.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 0.47uF/800V —-Giá :290.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 1.0uF/800V — Giá :320.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 1.5uF/800V. —Giá :380.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 2.2uF/800V. —Giá :430.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 2.7uF/800V. —-Giá :490.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 3.3uF/800V. —-Giá :520.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 3.9uF/800V. —-Giá :580.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 4.7uF/800V. —-Giá :630.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 5.6uF/800V. —-Giá :710.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 6.8uF/800V. —-Giá :800.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 8.2uF/800V. —-Giá :970.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 10uF/800V. —-Giá :1.200.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 12uF/800V. —-Giá :1.500.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 15uF/800V. —-Giá :1.650.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 18uF/800V. —-Giá :1.850.000 VND
– Jantzen superior – Z cap 22uF/800V. —-Giá :2.200.000 VND

JANTZEN STANDARD Z-CAP

– Jantzen Stand Z – Cap 1uF/400V : —- Giá : 60.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 1.5uF/400V : —- Giá : 65.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 1.8uF/400V : —- Giá : 70.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 2.2uF/400V : —- Giá : 75.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 2.7uF/400V : —- Giá : 80.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 3.3uF/400V : —- Giá : 90.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 3.9uF/400V : —- Giá : 105.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 4.7uF/400V : —- Giá : 115.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 5.6uF/400V : —- Giá : 135.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 6.8uF/400V : —- Giá : 155.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 8.2uF/400V : —- Giá : 180.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 10uF/400V : —- Giá : 200.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 15uF/400V : —- Giá : 280.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 18uF/400V : —- Giá : 320.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 22uF/400V : —- Giá : 420.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 33uF/400V : —- Giá : 520.000Đ/ cái
– Jantzen Stand Z – Cap 47uF/400V : —- Giá : 600.000Đ/ cái

JANTZEN CROSS-CAP

– Jantzen CROSS CAP 10uF/400V —- Giá : 170.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 12uF/400V —- Giá : 180.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 15uF/400V —- Giá : 190.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 18uF/400V —- Giá : 200.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 22uF/400V —- Giá : 230.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 33uF/400V —- Giá : 320.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 39uF/400V —- Giá : 415.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 47uF/400V —- Giá : 450.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 56uF/400V —- Giá : 470.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 68uF/400V —- Giá : 560.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 82uF/400V —- Giá : 700.000Đ/ cái
– Jantzen CROSS CAP 100uF/400V —- Giá : 820.000Đ/cái

CUỘN CẢM JANTZEN CROSS COIL


Jantzen cross coil : 0.10mH/ 16AWG. — Giá: k/ cuộn
Jantzen cross coil : 0.12mH/ 16AWG. — Giá: k/ cuộn
Jantzen cross coil : 0.16mH/ 16AWG. — Giá : k/ cuộn
Jantzen cross coil : 0.22mH/ 16AWG. — Giá : / cuộn
Jantzen cross coil : 0.33mH/ 16AWG. — Giá : / cuộn
Jantzen cross coil : 0.82mH/ 16AWG. — Giá: / cuộn
Jantzen cross coil : 1.00mH/ 16AWG. — Giá: / cuộn.
Jantzen cross coil : 1.20mH/ 16AWG. — Giá : / cuộn
Jantzen cross coil : 1.60mH/ 16AWG. — Giá : / cuộn
Jantzen cross coil : 2.40mH/ 16AWG — Giá: / cuộn
Jantzen cross coil : 3.30mH/ 16AWG. — Giá : / cuộn

CUỘN CẢM JANTZEN C-Coil

Jantzen C-core : 3.3 mH/ 14AWG. — Giá: 1250k/ cuộn
Jantzen C-core : 4.7 mH/ 14AWG. — Giá: 1250k/ cuộn
Jantzen C-core : 5.6 mH/ 14AWG. — Giá: 1350k/ cuộn
Jantzen C-core : 6.8 mH/ 14AWG. — Giá: 1350k/ cuộn

CỌC LOA JANTZEN

 Cọc loa jantzen MS 2 – Giá 700k/bộ 4 cái

PHỤ KIỆN JANTZEN

Dây đồng Jantzen , vỏ teflon, đồng 99.99% Mạ bạc.

– Dây đồng Janzent 4N -1.3mm2 — Giá : 170.000 VND/ 1m

– Dây đồng Janzent 4N /mạ bạc, vỏ Teflon – 2.5mm2 – Giá: 220.000 VND/m

– Solder plug, mạ vàng, dùng để nối đầu dây. – Giá : 50k/10 pins

– Thiếc hàn Jantzen , 4%% bạc – Giá: 50k/mét