DUELUND AUDIO

Những sản phẩm của Duelund Audio thương hiệu cao cấp của Đan Mạch Hifiparts.net đã phân phối Duelund Audio từ năm 2020.

Duelund CAST AG

Tụ DUELUND CAST Ag 0.1uF 630V — Giá : 5.500.000 VND
Tụ DUELUND CAST Ag 0.22uF 630V — Giá : 8.500.000 VND
Tụ DUELUND CAST Ag 0.47uF 630V — Giá : 17.000.000 VND

DUELUND CAST CU/AG

Tụ DUELUND CAST Hybrid Cu/Ag 0.1uF 630V –Giá :1.900.000 VND
Tụ DUELUND CAST Hybrid Cu/Ag 0.22uF 630V -Giá :2.100.000 VND
Tụ DUELUND CAST Hybrid Cu/Ag 0.33uF 630V –Giá :2.300.000 VND
Tụ DUELUND CAST Hybrid Cu/Ag 0.47uF 630V –Giá :2.500.000 VND

DUELUND CAST CU/SN

Tụ DUELUND CAST Hybrid Cu/Sn 0.1uF 630V –Giá :1.150.000 VND
Tụ DUELUND CAST Hybrid Cu/Sn 0.22uF 630V -Giá :1.350.000 VND
Tụ DUELUND CAST Hybrid Cu/Sn 0.33uF 630V –Giá :1.900.000 VND
Tụ DUELUND CAST Hybrid Cu/Sn 0.47uF 630V –Giá :2.100.000 VND

DUELUND CAST PURE CU

DUELUND CAST Pure Cu 0.1uF 630V — Giá : 950.000 VND
DUELUND CAST Pure Cu 0.22uF 630V — Giá :1.200.000 VND
DUELUND CAST Pure Cu 0.33uF 630V — Giá :1.400.000 VND
DUELUND CAST Pure Cu 0.47uF 630V — Giá :1.600.000 VND
DUELUND CAST Pure Cu 1.0uF 630V — Giá : 3.100.000 VND

DUELUND JDM COPPER

Tụ Duelund JDM Copper 0.1uf 600V — Giá: 600.000 VND
Tụ Duelund JDM Copper 0.22uf 600V — Giá: 700.000 VND
Tụ Duelund JDM Copper 0.33uf 600V — Giá: 800.000 VND
Tụ Duelund JDM Copper  0.47uf 600V — Giá: 950.000 VND

DUELUND JDM Silver Bypass

Tụ Duelund JDM Silver 0.01uF 600V  — Giá : 1.000.000 VND

DUELUND CAST PP

– Duelund CAST PP 1uF 250V   – giá 550.000 VND
– Duelund CAST PP 1.5uF 250V -giá 600.000 VND
– Duelund CAST PP 2.2uF 250V -giá 650.000 VND
– Duelund CAST PP 2.7uf 250V  -giá: 700.000 VND
– Duelund CAST PP 3.3uF 250V -giá 800.000 VND
– Duelund CAST PP 3.9uF 250V -giá 900.000 VND
– Duelund CAST PP 4.7uF 250V -giá 1.000.000 VND
– Duelund CAST PP 5.6uF 250V -giá 1.100.000 VND
– Duelund CAST PP 6.8uF 250V -giá 1.200.000 VND
– Duelund CAST PP 8.2uF 250V -giá: 1.350.000 VND
– Duelund CAST PP 10uF 250V -giá 1.500.000 VND
– Duelund CAST PP 15uF 250V -giá 1.750.000 VND
– Duelund CAST PP 22uF 250V -giá 1.800.000 VND

DUELUND CAST PURE COPPER BLACK

-Duelund VFS BLACK series 1uF /100V – Giá: 4.0tr / cái
-Duelund VFS BLACK series 2.2uF /100V – Giá: 5.3tr / cái
-Duelund VFS BLACK series 3.9uF /100V – Giá: 7.0tr / cái
-Duelund VFS BLACK series 6.8uF /100V – Giá: 10 tr / cái
-Duelund VFS BLACK series 8.2uF /100V – Giá: 12.5tr / cái
-Duelund VFS BLACK series 10uF /100V – Giá: 14.5tr / cái

-Duelund VFS Cast 1uF /100V – Giá: 4.1tr / cái
-Duelund VFS Cast 1.5uF /100V – Giá: 4.6tr / cái
-Duelund VFS Cast 2.2uF /100V – Giá: 5.3tr / cái
-Duelund VFS Cast 2.7uF /100V – Giá: 6.0tr / cái
-Duelund VFS Cast 3.3uF /100V – Giá: 6.5tr / cái
-Duelund VFS Cast 3.9uF /100V – Giá: 7.0tr / cái
-Duelund VFS Cast 4.7uF /100V -Giá: 7.5tr / cái
-Duelund VFS Cast 5.6uF/100V – Giá: 11.0tr / cái
-Duelund VFS Cast 6.8uF /100V – Giá:11.5tr / cái
-Duelund VFS Cast 8.2uF /100V – Giá: 12.5tr/cái
-Duelund VFS Cast 10uF /100V – Giá: 14.5tr / cái

ĐIỆN TRỞ DUELUND

*Điện trở Duelund Cast SILVER/ GRAPHITE .Giá:1000k/ cái
Có sẵn các giá trị : 1R, 2.2R, 3.3R, 3.9R, 4.7R, 5.6R, 6.8R, 8.2R. 10R, 12R, 15R, 22R, 33R, 47R

 

DÂY DUELUND

Premium cable Duelund DCA, chất liệu đồng mạ bạc, vỏ cotton tẩm dầu rất đặc biệt.

Duelund DCA 16GA  — Giá 300.000 VND/ m

Duelund DCA 12GA  — Giá 400.000 VND/ m