2. MUNDORF

Mundorf là công ty đến từ Đức, mới rất nhiều sản phẩm khác nhau, từ tụ đến dây dẫn , cuộn cảm. Hifiparts.net đã phân phối Mundorf từ năm 2015.

MUNDORF EVO OIL

– Mundorf Mcap Evo Oil 0.01uF/650V —– Giá :230k
– Mundorf Mcap Evo Oil 0.1uF/650V —– Giá :270k
– Mundorf Mcap Evo Oil 0.22uF/450V —- Giá :270k
– Mundorf Mcap Evo Oil 0.33uF/450V —- Giá :270k
– Mundorf Mcap Evo Oil 0.47uF/450V —-Giá :270k
– Mundorf Mcap Evo Oil 1.0uF/450V —-Giá :270 k
– Mundorf Mcap Evo Oil 1.5uF/450V —-Giá :280k
– Mundorf Mcap Evo Oil 2.2uF/450V —-Giá :290k
– Mundorf Mcap Evo Oil 2.7uF/450V —-Giá :300k
– Mundorf Mcap Evo Oil 3.3uF/450V —-Giá :310k
– Mundorf Mcap Evo Oil 3.9uF/450V —-Giá :330k
– Mundorf Mcap Evo Oil 4.7uF/450V —-Giá :340k
– Mundorf Mcap Evo Oil 5.6uF/450V —-Giá :360k
– Mundorf Mcap Evo Oil 6.8uF/450V —-Giá :380k
– Mundorf Mcap Evo Oil 8.2uF/450V —-Giá :420k
– Mundorf Mcap Evo Oil 10uF/450V —-Giá :450k
– Mundorf Mcap Evo Oil 15uF/450V —-Giá :550k
– Mundorf Mcap Evo Oil 18uF/450V —-Giá :650k
– Mundorf Mcap Evo Oil 22uF/450V —-Giá :770k
– Mundorf Mcap Evo Oil 33uF/450V —-Giá :900k
– Mundorf Mcap Evo Oil 47uF/450V —-Giá :970k
– Mundorf Mcap Evo Oil 68uF/350V —-Giá :1550k
– Mundorf Mcap Evo Oil 100uF/350V —-Giá :1800k

Mundorf Supreme

– Mundorf Mcap Supreme 0.22uF/1400V — Giá: 300k
– Mundorf Mcap Supreme 1.0uF/600V — Giá: 380k
– Mundorf Mcap Supreme 1.5uF/600V — Giá: 400k
– Mundorf Mcap Supreme 1.8uF/600V — Giá: 420k
– Mundorf Mcap Supreme 2.2uF/600V — Giá: 450k
– Mundorf Mcap Supreme 2.7uF/600V — Giá: 500k
– Mundorf Mcap Supreme 3.3uF/600V — Giá: 550k
– Mundorf Mcap Supreme 3.9uF/600V — Giá: 660k
– Mundorf Mcap Supreme 4.7uF/600V — Giá: 690k
– Mundorf Mcap Supreme 5.6uF/600V — Giá: 800k
– Mundorf Mcap Supreme 6.8uF/600V — Giá: 930k
– Mundorf Mcap Supreme 8.2uF/600V — Giá:1000k
– Mundorf Mcap Supreme 10uF/600V — Giá: 1150k

Mundorf Supreme

– Mcap Supreme EVO OIL 1uF/1000V — Giá: 600k
– Mcap Supreme EVO OIL 1.5uF/1000V — Giá: 650k
– Mcap Supreme EVO OIL 2.2uF/800V — Giá: 700k
– Mcap Supreme EVO OIL 2.7uF/800V — Giá: 750k
– Mcap Supreme EVO OIL 3.3uF/800V — Giá: 830k
– Mcap Supreme EVO OIL 3.9uF/800V — Giá: 850k
– Mcap Supreme EVO OIL 4.7uF/800V — Giá: 950k
– Mcap Supreme EVO OIL 5.6uF/800V — Giá: 1050k
– Mcap Supreme EVO OIL 6.8uF/800V — Giá: 1200k
– Mcap Supreme EVO OIL 8.2uF/800V — Giá: 1300k
– Mcap Supreme EVO OIL 10.0uF/800V —Giá: 1350k

Mundorf Supreme SILVER GOLD OIL

– Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 0.1uF/1200V -Giá:900 k
– Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 0.22uF/1000V -Giá: 1000k
– Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 0.47uF/1000V –Giá: 1350k
– Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 1.0uf/1000V –Giá: 1580k
– Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 1.5uf/1000V –Giá: 1800k

MUNDORF HV MLYTIC – TỤ LỌC NGUỒN

– Mundorf Mlytic HV 50uF+50uF/500V — Giá: 450k
– Mundorf Mlytic HV 100uF+100uF/500V — Giá: 520k

 

– Mlytic HV – axial : 10uF/500V — Giá : 85k
– Mlytic HV – axial : 22uF/500V — Giá : 115k
– Mlytic HV – axial : 33uF/500V — Giá : 160k
– Mlytic HV – axial : 47uF/500V — Giá : 215k
– Mlytic HV – axial : 100uF/500V — Giá :270k

 

* Dòng thấp áp:
– Mundorf Mlytic AG : 1000uF/100V — Giá: 330k
– Mundorf Mlytic AG : 2200uF/63V — Giá: 350k
– Mundorf Mlytic AG : 3300uF/63V — Giá: 380k
– Mundorf Mlytic AG : 4700uF/40V — Giá: 380k
– Mundorf Mlytic AG : 4700uF/63V — Giá: 400k
– Mundorf Mlytic AG : 10000uF/25V — Giá: 400k
– Mundorf Mlytic AG : 10000uF/40V — Giá: 480k
– Mundorf Mlytic AG : 10000uF/63V — Giá: 530k
– Mundorf Mlytic AG : 22000uF/25V — Giá: 500k
* Dòng cao áp :
– Mundorf Mlytic AG : 100uF/450V — Giá: – 380k
– Mundorf Mlytic AG : 220uF/450V — Giá: – 480k
– Mundorf Mlytic AG : 330uF/450V — Giá: – 570k
– Mundorf Mlytic AG : 470uF/450V — Giá: – 680k

 

– Mundorf Mlytic AG+ 100uF/550V — Giá: – 650k
– Mundorf Mlytic AG+ 220uF/550V —Giá: – 770k

– Mundorf TubeCAP 10uF/1000V — Giá:530k
– Mundorf TubeCAP 20uF/750V — Giá: 600k
– Mundorf TubeCAP 30uF/600V — Giá: 720k
– Mundorf TubeCAP 47uF/600V — Giá: 970k
– Mundorf TubeCAP 100uF/550V– Giá: 2200k