2. MUNDORF

Mundorf là công ty đến từ Đức, mới rất nhiều sản phẩm khác nhau, từ tụ đến dây dẫn , cuộn cảm. Hifiparts.net đã phân phối Mundorf từ năm 2015.

MUNDORF EVO OIL

– Mundorf Mcap Evo Oil 0.01uF/650V —– Giá :270.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 0.1uF/650V —– Giá : 300.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 0.22uF/450V —- Giá : 300.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 0.33uF/450V —- Giá : 300.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 0.47uF/450V —-Giá : 300.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 1.0uF/450V —-Giá : 300.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 1.5uF/450V —-Giá :300.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 2.2uF/450V —-Giá :300.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 2.7uF/450V —-Giá :300.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 3.3uF/450V —-Giá :320.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 3.9uF/450V —-Giá :350.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 4.7uF/450V —-Giá :360.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 5.6uF/450V —-Giá :380.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 6.8uF/450V —-Giá :400.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 8.2uF/450V —-Giá :440.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 10uF/450V —-Giá : 500.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 15uF/450V —-Giá :700.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 18uF/450V —-Giá :850.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 22uF/450V —-Giá :900.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 33uF/450V —-Giá :1350.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 47uF/450V —-Giá :1600.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 68uF/350V —-Giá :1900.000 VND
– Mundorf Mcap Evo Oil 100uF/350V —-Giá :2500.000 VND

– Mundorf Mcap Evo Oil 56uF/350V —-Giá :1.800.000 VND

Mundorf Supreme

– Mundorf Mcap Supreme 0.1uF/1400V — Giá: 400.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 0.22uF/1400V -Giá: 400.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 0.33uF/1000V -Giá: 400.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 0.47uF/600V —Giá: 400.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 1.0uF/600V — Giá: 400.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 1.5uF/600V — Giá: 440.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 2.2uF/600V — Giá: 485.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 2.7uF/600V — Giá: 500.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 3.3uF/600V — Giá: 550.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 3.9uF/600V — Giá: 660.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 4.7uF/600V — Giá: 690.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 5.6uF/600V —Giá: 800.0000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 6.8uF/600V —Giá: 850.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 8.2uF/600V —Giá:1.000.000 VND
– Mundorf Mcap Supreme 10uF/600V — Giá:1.050.000 VND

Mundorf Supreme

– Mcap Supreme EVO OIL 1uF/1000V — Giá: 700.000 VND
– Mcap Supreme EVO OIL 1.5uF/1000V –Giá: 750.000 VND
– Mcap Supreme EVO OIL 2.2uF/800V — Giá: 800.000 VND
– Mcap Supreme EVO OIL 2.7uF/800V — Giá: 850.000 VND
– Mcap Supreme EVO OIL 3.3uF/800V — Giá: 930.000 VND
– Mcap Supreme EVO OIL 3.9uF/800V — Giá: 950.000 VND
– Mcap Supreme EVO OIL 4.7uF/800V — Giá:1.050.000 VND
– Mcap Supreme EVO OIL 5.6uF/800V — Giá:1.150.000 VND
– Mcap Supreme EVO OIL 6.8uF/800V — Giá:1.300.000 VND
– Mcap Supreme EVO OIL 8.2uF/800V — Giá:1.400.000 VND
– Mcap Supreme EVO OIL 10.0uF/800V –Giá:1.500.000 VND

Mundorf Supreme SILVER GOLD OIL

– Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 0.1uF/1000V –Giá: 900.000 VND
– Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 0.22uF/1000V –Giá:1.000.000 VND 

-Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 0.33uF/1000V –Giá:1.320.000 VND
– Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 0.47uF/1000V –Giá:1.350.000 VND
– Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 1.0uf/1000V –Giá: 1.600.000 VND
– Mundorf Supreme Silver Gold /Oil 1.5uf/1000V –Giá: 1.800.000 VND

Tụ Mundorf HV – Tụ đôi

– Mundorf Mlytic HV 50uF+50uF/500V — Giá: 480.000 VND

– Mundorf Mlytic HV 100uF+100uF/500V — Giá: 560.000 VND

Tụ Mundorf High Volt

– Mlytic HV – axial : 10uF/500V — Giá : 100.000 VND
– Mlytic HV – axial : 22uF/500V — Giá : 130.000 VND
– Mlytic HV – axial : 33uF/500V — Giá : 200.000 VND
– Mlytic HV – axial : 47uF/500V — Giá : 230.000 VND
– Mlytic HV – axial : 100uF/500V —Giá :270.000 VND

Tụ Mundorf Tube Cap

– Mundorf TubeCAP 10uF/1000V — Giá:570.000 VND
– Mundorf TubeCAP 20uF/750V — Giá: 700.000 VND
– Mundorf TubeCAP 30uF/600V — Giá: 920.000 VND
– Mundorf TubeCAP 47uF/600V –Giá:.1.150.000 VND
– Mundorf TubeCAP 100uF/550V- Giá:2.700.000VND

Tụ Mundorf AG ( kiểu Radial – cao áp)

* Dòng cao áp :
– Mundorf Mlytic AG 100uF/450V -Giá:450.000 VND
– Mundorf Mlytic AG 220uF/450V -Giá:550.000 VND
– Mundorf Mlytic AG 330uF/450V -Giá:650.000 VND
– Mundorf Mlytic AG 470uF/450V -Giá:750.000 VND

Tụ Mundorf AG 4 Poles ( kiểu Radial – cao áp)

– Mundorf  AG+100uF/550V — Giá:750.000VND
– Mundorf AG+220uF/550V — Giá:850.000VND

Tụ Mundorf AG ( kiểu Radial – điện áp thấp)

* Dòng thấp áp:
– Mundorf Mlytic AG : 1000uF/100V — Giá: 330.000 VND
– Mundorf Mlytic AG : 2200uF/63V — Giá: 350.000 VND
– Mundorf Mlytic AG : 3300uF/63V — Giá: 380.000 VND
– Mundorf Mlytic AG : 4700uF/40V — Giá: 390.000 VND
– Mundorf Mlytic AG : 4700uF/63V — Giá: 410.000 VND
– Mundorf Mlytic AG : 10000uF/25V — Giá: 420.000 VND
– Mundorf Mlytic AG : 10000uF/40V — Giá: 400.000 VND
– Mundorf Mlytic AG : 10000uF/63V — Giá: 540.000 VND
– Mundorf Mlytic AG : 22000uF/25V — Giá: 750.000 VND

Dây Mundorf Silver Gold Wire

– Mundorf Silver Gold Wire 105  — Giá: 800.000 VND/ met

– Mundorf Silver Gold Wire 110  — Giá: 1.800.000 VND/ met

Thiếc hàn Mundorf Silver Gold

– Thiếc hàn Msolder Silver Gold 4% Ag– Giá :700.000 VND/ roll

– Thiếc hàn Msolder Silver Gold  SUPREME 8.8% Ag– Giá :1.500.000 VND/ roll

Điện trở Mundorf  Mrest Supreme 20W

non-inductor

 

Có các giá trị :

1R, 1.5R, 2.2R, 2.7R, 3.3R, 3.9R, 4.7R, 5.6R, 6.8R, 8.2R, 10R, 12R, 15R, 18R, 22R

Đây là trở kiểu Dây quấn ( wire round) , công suất 20W và non inductor

GIÁ: 400.000 VNĐ/ cái

Điện trở Mundorf  MREC 10W

 

Có các giá trị :

1R, 1.5R, 2.2R, 2.7R, 3.3R, 3.9R, 4.7R, 5.6R, 6.8R, 8.2R, 10R, 12R, 15R, 18R, 22R

Đây là trở kiểu màng Niken-copper , công suất 10W

GIÁ: 200.000 VNĐ/ cái

Điện trở Mundorf Mrest Metal Oxit 10W

 

Có các giá trị :

1R, 1.5R, 2.2R, 2.7R, 3.3R, 3.9R, 4.7R, 5.6R, 6.8R, 8.2R, 10R, 12R, 15R, 18R, 22R. 33R, 47R, 56R

Đây là trở kiểu màng MOX, công suất 10W

GIÁ: 30.000 VNĐ/ cái

Kẹp Mundorf  nối driver kiểu chữ U

Kẹp chữ U Mundorf MConnect – Gold Plated  : 260k/ 10 cái .

Dùng trong 1 số vị trí cần cắm rút. Có 2 màu Xanh+ ĐỏCỡ 2.8mm, 4.8mm và 6.3mm