CARDAS AUDIO

Hifiparts.net là nhà phân phối sản phẩm Parts duy nhất của Cardas ở Việt Nam.

 RCA Cardas CTFA

Jack RCA Cardas CTFA mạ vàng — Giá : 500.000 VND / cặp 2 cái

 RCA Cardas GRFA-S

Sản phẩm đồng non-magetic, mạ bạc sau đó mạ rhodium lớp ngoài cùng.

Jack RCA Cardas GRFA-S  — Giá : 800.000 VND / cặp 2 cái

XLR Cardas Chassis

Loại này chất liệu đồng,  mạ bạc sau đó  Rhodium bề mặt ngoài. Made in USA.

Cardas CM FXLR  — Giá :950.000 VND  /  cái

XLR Cardas Chassis

Loại này chất liệu đồng,  mạ bạc sau đó  Rhodium bề mặt ngoài. Made in USA.

Cardas CM MXLR  –Giá :950.000 VND  /  cái

XLR CARDAS dây dẫn

Sản phẩm đặc biệt cao cấp, thân bằng đồng, non Magetic, Mạ vàng 24k vỏ bọc, mạ bạc tiếp điểm và Rhodium bề mặt.  Made in USA

Jack Cardas CG-FXLR     – Giá : 1.500.000 VND / Cái 

XLR CARDAS dây dẫn

Sản phẩm đặc biệt cao cấp, thân bằng đồng, non Magetic, Mạ vàng 24k vỏ bọc, mạ bạc tiếp điểm và Rhodium bề mặt.  Made in USA

Jack Cardas CG-MXLR     – Giá : 1.500.000 VND / Cái 

CHUYỂN ĐỔI RCA – XLR Cardas

Jack chuyển Cardas MXLR- MRCA    – Giá: 2.500.000 VND/ Bộ 2 cái

CHUYỂN ĐỔI RCA – XLR Cardas

Jack chuyển Cardas FXLR- FRCA    – Giá: 2.500.000 VND/ Bộ 2 cái

CHUYỂN ĐỔI RCA – XLR Cardas

Jack chuyển Cardas MXLR- FRCA    – Giá: 2.500.000 VND/ Bộ 2 cái

CHUYỂN ĐỔI RCA – XLR Cardas

Jack chuyển Cardas FXLR- MRCA    – Giá: 2.500.000 VND/ Bộ 2 cái

CHUYỂN ĐỔI RCA – XLR dòng Cardas CG

Jack chuyển Cardas CG MXLR- FRCA    – Giá: 5.000.000 VND/ Bộ 2 cái

CHUYỂN ĐỔI RCA – XLR dòng Cardas CG

Jack chuyển Cardas CG FXLR- FRCA    – Giá: 5.000.000 VND/ Bộ 2 cái

CHUYỂN ĐỔI RCA – XLR dòng Cardas CG

Jack chuyển Cardas CG FXLR- MRCA    – Giá: 5.000.000 VND/ Bộ 2 cái

CHUYỂN ĐỔI RCA – XLR dòng Cardas CG

Jack chuyển Cardas CG MXLR- MRCA    – Giá: 5.000.000 VND/ Bộ 2 cái

Thiếc hàn Cardas Quad Eutectic

Thiếc hàn Cardas 125 Gram  — Giá : 800.000 VNĐ / cuộn

DÂY RCA CROSS LINK 1L

Dây RCA Cardas Cross Link 1L – Giá : 750.000 VND/ met