TOICHI DENKI

Một công ty đến từ Nhật Bản, sản xuất loại tụ dầu rất tốt cho Audio

* Tụ dầu TOICHI T-CAP

 

Tụ dầu TOICHI T-CAP 10uf + 50uf + 50uf 700V — Giá: 4.200.000 VND

 Tụ film TOICHI R-CAP

 

Tụ film TOICHI R-CAP 47uf + 47uf /500V — Giá: 1.800.000 VND