V-CAP

Là dòng tụ đồng cao cấp số 1 thế giới. Sản xuất tại Mỹ !

V-CAP CUTF

– V-CAP CuTF 0.01uF/600V —  Giá :1.900.000 VND
– V-CAP CuTF 0.022uF/600V — Giá: 2.200.000 VND
– V-CAP CuTF 0.033uF/600V — Giá :2.400.000 VND
– V-CAP CuTF 0.047uF/600V — Giá :2.500.000 VND
– V-CAP CuTF 0.1uF/600V –      Giá :3.000.000 VND
– V-CAP CuTF 0.22uF/600V — Giá : 4.000.000 VND
– V-CAP CuTF 0.33uF/600V — Giá : 5.200.000 VND
– V-CAP CuTF 0.47uF/600V — Giá : 6.400.000 VND

V-CAP ODAM

– V-CAP ODAM 1.0uF /400V – Giá : 1850.000 VND
– V-CAP ODAM 1.5uF /400V –Giá : 2.050.000 VND
– V-CAP ODAM 2.2uF /400V –Giá : 2.100.000 VND
– V-CAP ODAM 3.3uF /400V –Giá : 2.200.000 VND
– V-CAP ODAM 4.7uF /400V –Giá : 2.350.000 VND
– V-CAP ODAM 5.6uF /400V –Giá : 2.400.000 VND
– V-CAP ODAM 6.8uF /400V –Giá : 2.500.000 VND
– V-CAP ODAM 8.2uF /400V –Giá : 2.600.000 VND
– V-CAP ODAM 10uF /400V –Giá : 2.650.000 VND
– V-CAP ODAM 12uF /250V –Giá : 2.900.000 VND
– V-CAP ODAM 15uF /250V –Giá : 3050.000 VND
– V-CAP ODAM 22uF /250V –Giá : 4350.000 VND
– V-CAP ODAM 33uF /250V –Giá : 4700.000 VND
– V-CAP ODAM 47uF /250V –Giá : 5.200.000 VND