Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng kinh doanh các sản phẩm của Jensen capacitor. Hiện shop đã tìm kiếm nguồn cung mới và sớm bổ xung sản phẩm mới thay thế.