Dây Jupiter Copper 4N / Cotton – CDA 101

Giá: 130,000

Còn hàng

Giá: 100,000

Còn hàng