Dây Jupiter Copper 4N / vỏ Cotton 16AWG

Giá: 130,000

Còn hàng

Dây Jupiter Copper 4N / vỏ Cotton 16AWG

Giá: 130,000