Từ năm 2015, đồng thời với việc thương hiệu “TANGO” được bán cho WAVAC Audiolabs , ISO Corp đổi tên thành ISO Transformers và tiếp tục sản xuất các biến áp cao cấp cho Tube amplifiers với toàn bộ dây truyền và những nhân lực chủ đạo của cty cũ.

Hifiparts.net đã trở thành nhà phân phối ISO Transformers tại Vietnam , hàng sẽ có tại shop đầu tháng 06.2018 với rất nhiều sản phẩm khác nhau. Bao gồm : OPT SE, PP, Nguồn , Choke , Interstage… Gía sẽ được cập nhật ngay khi hàng về. Các bác cũng có thể xem toàn bộ sản phẩm của ISO tại Link sau  : ISO Transfomers Power  ISO Transformers OPT các sản phẩm không có trong đợt này có thể đặt riêng. Thời gian giao hàng khoảng 15-20 ngày.

Giá: 38,000,000

Còn hàng

Giá: 23,000,000

Còn hàng

Giá: 23,000,000

Còn hàng

Giá: 15,000,000

Còn hàng

Giá: 10,000,000

Còn hàng

Giá: 33,000,000

Còn hàng

Giá: 35,000,000

Còn hàng

Giá: 23,000,000

Còn hàng

Giá: 15,000,000

Còn hàng

Giá: 10,000,000

Còn hàng

Giá: 10,000,000

Còn hàng

Giá: 21,000,000

Còn hàng

Giá: 11,000,000

Còn hàng

Giá: 5,000,000

Còn hàng

Giá: 4,500,000

Còn hàng

Giá: 9,500,000

Còn hàng

Giá: 6,000,000

Còn hàng

Giá: 7,500,000

Còn hàng

Giá: 7,500,000

Còn hàng

Giá: 35,000,000

Còn hàng

Giá: 15,000,000

Còn hàng

Giá: 35,000,000

Còn hàng

Giá: 4,500,000

Còn hàng

Giá: 13,500,000

Còn hàng

Giá: 13,500,000

Còn hàng

Giá: 11,500,000

Còn hàng

Giá: 6,000,000

Còn hàng

Giá: 13,500,000

Còn hàng