Elma Switch 24 Steps – 2 Pole – 2133

Giá: 2,000,000

Đơn giá tính theo số lượng 01 cái – loại Stereo , 24 Steps mạ vàng tiếp điểm. 2pole, 24 vị trí.

MADE IN USA

Elma là tập đoàn đa quốc gia, nhà sản xuất hàng đầu về cơ cấu chuyển dạng cơ. Sản phẩm đặc biệt cho Audio – ELMA A4 ,tiếp điểm mạ vàng, Cơ cấu chuyển mạch có độ bền 25 ngàn lần ( đa phần thị trường chỉ được 10 ngàn lần). Điện trở Thin-film độ chính xác +/- 0.1%, hầu như không ảnh hưởng bởi sự thay đổi của nhiệt độ (25ppm/ oC)

Còn hàng

Elma Switch 24 Steps – 2 Pole – 2133

Giá: 2,000,000