Tag Archives: capacitor

Tụ Điện và Các câu hỏi

TỤ ĐIỆN Trong Audio cao cấp việc thay thế các linh kiện trở nên rất cần thiết ,khi theo thời gian chất lượng của chúng đã xuống cấp, làm giá trị gốc của sản phẩm bị mất đi. Tụ điện là thành phần dễ bị tổn thương nhất bởi thời gian. Sau nhiều năm cung cấp […]