Tag Archives: speaker parameter

Các tham số củ Loa (Driver)

CÁC THÔNG SỐ CỦA CỦ LOA Khi thiết kế 1 thùng với củ loa có sẵn, thông thường sẽ phải quan tâm tới thông số: Thiele/Small  (tên của 2 người tiên phong trong nghiên cứu phân tích Loa) I. Tham số cơ bản và mô tả : Sd – Diện tích màng loa, tính theo […]