Jack cho dây nguồn là sản phẩm nổi bật nhất của WATTGATE, có rất nhiều phân khúc khác nhau. Được chia làm 2 kiểu : EVOLUTION và CLASSIC. Các sản phẩm thường đi theo cặp Male – Female tương ứng. Sử dụng 3 phương pháp mạ chủ yếu : Mạ vàng 3 lớp, Bạc 3 lợp , mạ Rhodium 4 lớp. Quý khách có thể xem toàn bộ sản phẩm WATEGATE mà chúng tôi có TẠI ĐÂY

Giá: 2,535,000

Còn hàng

Giá: 3,245,000

Còn hàng

Giá: 880,000

Còn hàng

Giá: 2,535,000

Còn hàng

Giá: 3,245,000

Còn hàng

Giá: 880,000

Còn hàng

Giá: 880,000

Còn hàng

Giá: 880,000

Còn hàng

Giá: 3,245,000

Còn hàng

Giá: 3,245,000

Còn hàng

Giá: 2,535,000

Còn hàng

Giá: 2,535,000

Còn hàng

Giá: 2,195,000

Còn hàng

Giá: 2,195,000

Còn hàng

Giá: 2,195,000

Còn hàng

Giá: 2,195,000

Còn hàng

+
Hết hàng
Giá: 1,870,000

Hàng đang về

+
Hết hàng
Giá: 1,870,000

Hàng đang về

Giá: 465,000

Còn hàng

Giá: 465,000

Còn hàng

Giá: 650,000

Còn hàng

Giá: 650,000

Còn hàng