WATTGATE 350RH EVO – Clear

Giá: 3,245,000

 • Audio Grade – biểu tượng ngôi sao màu xanh
 • Công nghệ WattLock terminals 
 • Cho phép dây 8AWG – 14AWG
 • Cho phép đường kính dây tối đa 19mm
 • Vật liệu vỏ Polycarbonat
 • Tất cả vật liệu không nhiễm từ tính
 • Tiếp điểm tiếp xúc đặc biệt tốt
 • Mạ Rhodium 4 lớp *
 • CRYO TREAMENT
 • 15A/125VAC
 • 15A/250VAC

Còn hàng

WATTGATE 350RH EVO – Clear

Giá: 3,245,000