Tụ Jupiter Cosmos 25uf 50V

Giá: 150,000

MADE IN USA

Đơn giá tính theo đơn vị : 01 Cái.

JUPITER CONDENSER Co,. đã cho ra đời sản phẩm mới : Dòng tụ Hóa COSMOS Wet” capacitor dùng cho lĩnh Audio – Made in USA. Kiểu tụ “ướt”, không giống các tụ hóa thông thường hiện nay. Jupiter Cosmos có nhiều giá trị khác nhau. Phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Dòng Jupiter Cosmos sẽ có các giá trị sau.

 • – Tụ Jupiter Cosmos 250uf 25V — Giá: 165k/ cái                   (1.0 cm x 2.4cm)
 • – Tụ Jupiter Cosmos 25uf 25V — Giá: 135k/ cái                     (0.65cmx 1.35cm)
 • – Tụ Jupiter Cosmos 50uf 50V — Giá:  160k/ cái                      (0.8 cmx 2.0cm)
 • – Tụ Jupiter Cosmos 100uf 50V — Giá: 170k/ cái                    (1.0 cm x 2.4cm)
 • – Tụ Jupiter Cosmos 10uf 100V — Giá:  120k/ cái                    (0.65cm x 1.75cm)
 • – Tụ Jupiter Cosmos 47uf 100V — Giá: 180k/ cái                    (1.0cm x 2.4cm)
 • – Tụ Jupiter Cosmos 100uf 100V  – Giá:  230k/ cái                   (1.0 cm x 3.2cm)
 • – Tụ Jupiter Cosmos 100uf 160V  — Giá:290k /cái                    (2.0 cm x 5.0 cm)
 • – Tụ Jupiter Cosmos 220uf 160V — Giá: 480k/ cái                    (2.6cm x 5.4cm)
 • – Tụ Jupiter Cosmos 100uf 350V — Giá: 300k/ cái
 • – Tụ Jupiter Cosmos 10uf 500V — Giá: 220k / cái
 • – Tụ Jupiter Cosmos 22uf 500V — Giá: 250k / cái
 • – Tụ Jupiter Cosmos 47uf 500V — Giá: 450k / cái
 • – Tụ Jupiter Cosmos 100uf 500V — Giá: 550k /cái

Hàng đang về