Tụ Jupiter Cosmos 22uf 500V

Giá: 250,000

MADE IN USA

Đơn giá tính theo đơn vị : 01 Cái.

JUPITER CONDENSER Co,. đã cho ra đời sản phẩm mới : Dòng tụ Hóa COSMOS Wet” capacitor dùng cho lĩnh Audio – Made in USA. Kiểu tụ “ướt”, không giống các tụ hóa thông thường hiện nay. Jupiter Cosmos có nhiều giá trị khác nhau. Phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Còn hàng

Tụ Jupiter Cosmos 22uf 500V

Giá: 250,000