Dây VH-Audio Copper OCC 5N 99.999% -Xanh

Giá: 320,000

Đơn giá tính theo số lượng : 1 m

VH-Audio Copper UniCrystal™ OCC 5N w/ Airlok ins. Là dây Hook-up có đường kính 1.0mm, dây chất liệu đồng OCC 5N (99.999%), lõi solid, vỏ teflon theo công nghệ Airlok của riêng Vcap, dây này chính là dây chân tụ VCAP.  Có 2 màu xanh + đỏ.

 

“to the soul of the music”

 

Hàng đang về