Pin hàn Jantzen mạ vàng

Giá: 50,000

Đơn giá tính đơn vị : 10 cái

Solder Plug Jantzen là 1 miếng đồng được mạ vàng, 1 đầu vừa lỗ tròn 3mm, 1 đầu có thể hàn vào sợi dây có lõi 2.5mm2. Mục đích làm chân tiếp mass, đầu nối dây, sử dụng nối trong phân tần…

Còn hàng

Pin hàn Jantzen mạ vàng

Giá: 50,000