Tụ Jantzen Cross cap 10uf / 400V

Giá: 170,000

Đơn giá tính theo số lượng : 01 cái

Made in Poland

Jantzen Cross Cap Z Cap  là dòng tụ film giá thành hợp lý nhất của Jantzen, có thể thích hợp cho việc nâng cấp tụ loa giá trị lớn. Được thiết kế dành cho crossover

Kích thước : 22,00μF (Ø 27mm – L: 60mm)

Còn hàng

Tụ Jantzen Cross cap 10uf / 400V

Giá: 170,000