Cuộn cảm Jantzen Air Coil 3.3mH/ 18AWG

Giá: 470,000

Đơn giá tính theo số lượng : 01 cuộn

Thông số :

Jantzen Air – Coil 1.0mH / 18AWG – Giá : 260k/ cuộn
Jantzen Air – Coil 1.2mH / 18AWG – Giá : 280k/ cuộn
Jantzen Air – Coil 1.4mH / 18AWG – Giá : 300k/ cuộn
Jantzen Air – Coil 1.6mH / 18AWG – Giá : 320k / cuộn
Jantzen Air – Coil 1.7mH / 18AWG – Giá : 330k/ cuộn
Jantzen Air – Coil 2.0mH / 18AWG – Giá : 350k/ cuộn
Jantzen Air – Coil 2.2mH / 18AWG – Giá : 370k/ cuộn
Jantzen Air – Coil 2.7mH / 18AWG – Giá : 390k/ cuộn
Jantzen Air – Coil 2.9mH / 18AWG – Giá : 410k/ cuộn
Jantzen Air – Coil 3.3mH / 18AWG – Giá : 470k/ cuộn
Jantzen Air – Coil 3.6mH / 18AWG – Giá : 500k/ cuộn

Cuộn cảm Jantzen Audio air coil được chế tạo từ bản dây (PURE COPPER FOIL) dây 18AWG,  Chất liệu đồng tuyệt hảo và hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên, vật liệu đồng sáng, không giống như hàng ngoài thị trường. Sản phẩm sản xuất bới Jantzen Audio Denmark – Nhập khẩu và phân phổi chính hãng bởi Hifiparts.net / DIYshop.vn

Còn hàng

Cuộn cảm Jantzen Air Coil 3.3mH/ 18AWG

Giá: 470,000