Mundorf MOX Resistors 10W

Giá: 30,000

Đơn giá tính theo số lượng  : 01 cái

Điện trở Metal Oxit (MOX) hầu như không có cảm kháng vì vậy thường được ứng dụng trong các vị trí hoạt động tại tần số trung bình hoặc cao. Yêu cầu tốc độ xử lý nhanh.  Sản phẩm chuyên sử dụng trong việc nâng cấp phân tần loa và 1 số vị trí nguồn cần công suất lớn.

Chọn giá trị điện trở ở ô phía dưới ↓

Mundorf MOX Resistors 10W