MREST SUPREME 20W

Giá: 400,000

Đơn giá tính theo số lượng  : 01 cái

Wow.. Điều gì khiến 1 con điện trở này có giá gấp loại MOX tới 10 lần ? MResist SUPREME mang đến âm thanh chi tiết và trung thực nhất có thể. Có cấu tạo dây quấn 2 cuộn ngược nhau, cảm kháng ký sinh luôn luôn nhỏ hơn 75uH, vật liệu Non- magetic, đồng nhất kể cả tại công suất cao, vỏ được bao bọc bởi chất liệu chống cháy, tránh nhiễu bên ngoài. Thay đổi giá trị theo nhiệt độ 50/ 1 triệu (ppm) với mỗi 1 độ.

Chọn giá trị điện trở ở ô phía dưới ↓

MREST SUPREME 20W