Điện trở Mundorf MREC 10W

Giá: 200,000

Đơn giá tính theo số lượng  : 01 cái

Sản phẩm trở cao cấp dành cho Mod Loa, phân tần ? MResist MREC 10W  là dòng công suất nhỏ của loại Mundorf Mresis Suprmeme 20W , copper – nikel, vật liệu Non- magetic, đồng nhất kể cả tại công suất cao, vỏ được bao bọc bởi chất liệu chống cháy, tránh nhiễu bên ngoài. Thay đổi giá trị theo nhiệt độ 50/ 1 triệu (ppm) với mỗi 1 độ.

Chọn giá trị điện trở ở ô phía dưới ↓

Điện trở Mundorf MREC 10W