JJ 803s tube – Gold Pin (chân vàng)

Giá: 550,000

Đơn vị tính theo số lượng 01 cái

  • Bóng JJ 803S – Gold Pin, Made in Slovakia , là một trong những bóng mới sản xuất tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Còn hàng

JJ 803s tube – Gold Pin (chân vàng)

Giá: 550,000