Power tube JJ EL84

Giá: 500,000

Đơn vị tính theo số lượng 01 cái

  • Bóng JJ EL84 –  Made in Slovakia (tiệp khắc cũ) , là một trong những bóng mới sản xuất tốt nhất trên thị trường hiện nay. Bóng mới 100%.

Còn hàng

Power tube JJ EL84

Giá: 500,000