JJ Rectifier GZ34s

Giá: 600,000

Đơn vị tính theo số lượng 01 cái

  • Bóng JJ GZ34s  –  Made in Slovakia (tiệp khắc cũ) , là một trong những bóng mới sản xuất tốt nhất trên thị trường hiện nay. Bóng mới 100%.

Còn hàng

JJ Rectifier GZ34s

Giá: 600,000