Pre tube JJ 6SN7

Giá: 600,000

Đơn vị tính theo số lượng 01 cái

  • Bóng JJ 6SN7 –  Made in Slovakia (tiệp khắc cũ) , là một trong những bóng mới sản xuất tốt nhất trên thị trường hiện nay. Bóng mới 100%.

Còn hàng

Pre tube JJ 6SN7

Giá: 600,000