Pre tube JJ ECC83S/ 12AX7

Giá: 550,000

Đơn vị tính theo số lượng 01 cái

  • Bóng JJ ECC83s/ 12AX7 –  Made in Slovakia (tiệp khắc cũ) , là một trong những bóng mới sản xuất tốt nhất trên thị trường hiện nay. Bóng mới 100%.

Còn hàng

Pre tube JJ ECC83S/ 12AX7

Giá: 550,000