Pre tube JJ ECC82 / 12AU7

Giá: 550,000

Đơn vị tính theo số lượng 01 cái

  • Bóng JJ ECC82/ 12AU7 –  Made in Slovakia (tiệp khắc cũ) , là một trong những bóng mới sản xuất tốt nhất trên thị trường hiện nay. Bóng mới 100%.

Còn hàng

Pre tube JJ ECC82 / 12AU7

Giá: 550,000