JJ ECC82 / 12AU7 tube – Gold Pin

Giá: 850,000

Đơn vị tính theo số lượng 01 cái

  • Bóng JJ ECC82 / 12AU7 – Gold Pin, Made in Slovakia , là một trong những bóng mới sản xuất tốt nhất trên thị trường hiện nay. Bóng mới 100%.

Hàng đang về