Mundorf ECAP AC 10uf / 100V

Giá: 40,000

Đơn giá tính theo số lượng : 01 cái

MADE IN GERMANY

Tụ Bipolar được sử dụng trong các những ứng dụng mà vị trí quá hẹp hoặc không đòi hỏi chất lượng quá cao như các tụ Film, Loại tụ này có thể xử dụng tại các vị trí xuất âm, xử dụng trong loa, hoặc thoát Kathod. Kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ.

 

Còn hàng

Mundorf ECAP AC 10uf / 100V

Giá: 40,000