Speaker Pad

Giá: 100,000

Đơn giá tính theo số lượng : 1 cái

Được CNC từ nhôm 3mm, có 2 màu bạc và vàng , kích thước tiêu chuẩn 11cm x 11cm. Được Anode hoá, không dẫn điện.  Made by DIYshop.vn

Speaker Pad