Hot-line: 0913 14.17.33

290/7 Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM

Mon - Sat 8.00 - 18.00 Sunday CLOSED

0
  • No products in the cart.
Top
Hifiparts.net / Vacuum Tube

Shop đang có sẵn 1 số dòng bóng của Nga sản xuất mới của New sensor , Bóng Brimar đời mới nhập từ BrimarUK , và 1 số bóng cổ đang về. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ bổ xung số lượng lớn mặt hàng bóng cổ.

Bóng BrimarUK :

Brimar -300B. – Giá: 6300k/ cặp
Brimar KT88 – Giá: 2250k/ cặp
Brimar GZ34 – Giá: 580k / cái

Electro- Harmoic – Made in Russia
– 5U4G -EH – giá : 350k/ cái
– 6SN7 EH – giá 700k/ cái

Genalex – made in Russia
– ECC82/ 12AU7 – Genalex Gold Lion chân vàng – 850k/ cái
– ECC83/12AX7 – Genalex Gold Lion chân vàng. – giá : 850k/ cái

Mullar – new made in Russia 
-12AX7: 700k/ cái
-12AU7: 700k/ cái
– EL84 : 1600k/ bộ 4 matched Quad

Các bóng cổ sẽ về : 20.09.2018

– EL 34 Mullar – Made in Great Britain x 04 cặp
– EL 84 Mullar – Made in Great Britain x 06 cặp
– E88CC Mullar- Made in Great Britain x 02 cặp
– E80CC Mullar- Made in Great Britain x 03 cặp.
– ECC82 Mullar- Made in Great Britain x 03 cặp.
– ECC83 Mullar- Made in Great Britain x 10 cặp.
– ECC81 WESTINGHOUSE/ Sylvania – USA x 50 cặp
– GZ32 MADAZ x 04 cái.
– 5Y3GT TUNGSOL – USA x 04 cái
– 6L6WGB/ 5881 SYLVANIA – USA x 4 cặp.
– 6X4 GEC/ Marconi UK – x 04 cái.
– 6SN7GT/ VT231 RAYTHEON- USA x 02 cặp.